SZKOLENIE KIEROWNIKÓW DS BEZPIECZEŃSTWA NA IMPREZY MASOWE

Treść ogłoszenia

Jeśli chcesz rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności w kwestii bezpieczeństwa osobistego oraz bezpieczeństwa imprez masowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się jaki wpływ bezpieczeństwo ma na frekwencję na imprezach masowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie są największe zagrożenia na imprezach sportowych a jakie na kulturalno-rozrywkowych oraz jak im przeciwdziałać. Jeśli chcesz dowiedzieć się czym się różni bezpieczeństwo od zabezpieczenia i czym jest perfekcyjna obsługa widza/klienta to:

Zespół Trenerów EMSA2012 przy współpracy z Prezesem Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej, zaprasza wszystkie osoby zajmujące się organizacją imprez kulturalnych, sportowych, meczy piłki nożnej lub tylko nadzorujących te wydarzanie na szkolenie:

SZKOLENIE/KURS - na Kierowników ds. Bezpieczeństwa na imprezy masowe

Szkolenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. 2011 r. nr 183 poz. 1087)
Łącznie 50 godziny lekcyjny

Ostatnie szkolenie przez rozpoczynającym się sezonem imprez. Ciekawe zajęcia z dużą ilością ćwiczeń i zajęć praktycznych.
Mała grupa szkoleniowa.

INOWROCŁAW
data: 25-28 kwietnia 2019 (4 dni szkolenia)

koszt: 690 pln

Zapytania

Brak zapytań

Zapytaj o szczegóły