Opis oferty

Szanowni Państwo!

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu oraz Rodzina Rodła – Wrocław pragną zaprosić do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim i Polonijnym Konkursie Plastycznym na projekt kartki pocztowej o tematyce patriotycznej „Prawdy Polaków spod Znaku Rodła Katechizmem Narodowym Polaków w XXI w.”

27 sierpnia 1922 r. powstał Związek Polaków w Niemczech. Symbolem Polaków w Niemczech był od 1932 r. Znak Rodła, który przedstawiał bieg rzeki Wisły z Krakowem. Powstał w opozycji do swastyki i rozwoju hitleryzmu, gdyż na terenie państwa niemieckiego od czasów pruskich obowiązywał zakaz używania Orła Białego.

6 marca 1938 r. podczas I Kongresu Polaków w Niemczech, który odbył się w Teatrze Ludowym w Berlinie, uchwalono Pięć Prawd Polaków spod Znaku Rodła, które stanowiły ideową podstawę funkcjonowania polskiej mniejszości narodowej w III Rzeszy. Oznajmiały one, że:

1. Jesteśmy Polakami
2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci
3. Polak Polakowi bratem
4. Co dzień Polak Narodowi służy
5. Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle

Prawdy Polaków spod Znaku Rodła proklamowane przez naszych Rodaków na Kongresie Polaków w Berlinie 6 marca 1938 r. jako katechizm narodowy, „mały dekalog” polskości, stały się ogólnonarodowym dobrem, swoistym depozytem i międzypokoleniowym testamentem.

Jesteśmy Polakami. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Polak Polakowi bratem. Co dzień Polak Narodowi służy. Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle – to zdania wciąż aktualne, mądre, uniwersalne, ponadczasowe i bardzo potrzebne dzisiejszym pokoleniom Polaków w Polsce i poza jej granicami.

REGULAMIN II OGÓLNOPOLSKIEGO I POLONIJNEO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ – „PRAWDY POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA – KATECHIZMEM NARODOWYM POLAKÓW W XXI WIEKU”

1. Organizatorzy konkursu:
– Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu,
– Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu i Rodzina Rodła – Wrocław.

2. Cele konkursu:
– popularyzacja Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła ogłoszonych 6 marca 1938 r. w Berlinie,
– kształtowanie wartości i postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży,
– budowanie świadomości lokalnej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenów polskich Ziem Zachodnich i Północnych,
– rozwijanie umiejętności oraz zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

3. Adresaci konkursu:
I grupa – przedszkolaki
II grupa – uczniowie szkól podstawowych z klas I-III,
II grupa – uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VIII,
IV grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu na stronie Muzeum Poczty i Telekomunikacji

https://muzeum.wroclaw.pl/wpis/ii-ogolnopolski-i-polonijny-konkurs-plastyczny-na-projekt-kartki-pocztowej-o-tematyce-patriotycznej-prawdy-polakow-spod-znaku-rodla-katechizmem-narodowym-polakow-w-xxi-wieku/4808/