Opis oferty

Szanowni Państwo! Czas na kartki świąteczne!

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu zaprasza do wzięcia udziału w 17 KONKURSIE PLASTYCZNYM NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ O TEMATYCE ŚWIĄTECZNEJ I ZIMOWEJ PT.: "TEN MAGICZNY CZAS..."

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 grudnia 2018 roku. Nazwiska laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej muzeum (www.muzeum.wroclaw.pl) oraz portalu Facebook.

Laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej grupie otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki. Przewidujemy również wyróżnienia. Spośród laureatów wszystkich III grup jury wyłoni najlepszą pracę która otrzyma tytuł Grand Prix i zostanie wydana w formie kartki pocztowej.

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w 10 stycznia 2019 roku o godzinie 12:00 w Budynku Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Wręczeniu nagród towarzyszyć będzie otwarcie wystawy pokonkursowej, na której zaprezentujemy najciekawsze projekty.

Ostateczny termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac konkursowych ustala się na dzień 6 grudnia 2018 roku.

Więcej informacji na http://www.muzeum.wroclaw.pl/

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
ul. Z. Krasińskiego 1
50-954 Wrocław
tel.713436765